Издвојена одељења

ИО Кућани

Издвојено одељење у Кућанима има две учионице опште намене. Опремљена је са два преносива рачунара и видео пројектором. Настава физичког васпитања изводи се на новим асвалтираним спортским теренима који су ограђени и поседују спортске реквизите. Не постоји посебна просторија за библиотеку већ су књиге смештене у учионици.

ИО Горња Бела Река

Издвојено одељење Горња Бела Река има две учионице опште намене. Припремно предшколски програм реализује се у учионици где се изводи редовна настава. Ово издвојено одељење поседује један десктоп рачунар смештен у учионици и један преносиви рачунар са пројектором. Школа је покривена са ADSL интернетом. Настава физичког васпитања изводи се на асвалтираном терену са спортским реквизитима. Не постоји библиотека већ су књиге смештене у ормару у учионици.

ИО Доња Бела Река

Издвојено одељење Доња Бела Река има две учионице опште намене. Припремно предшколски програм реализује се у учионици где се изводи редовна настава у комбинованом одељењу. Ово издвојено одељење поседује један десктоп и два преносива рачунара и један пројектор. Школа је покривена ADSL интернетом. Настава физићког васпитања се изводи на асвалтираним спортским теренима са спортским реквизитима. Не постоји просторија за библиотеку. Књиге су смештене у учионици.