Запослени

Руководећи кадар:

Директор школе: Поповић Душица (професор разредне наставе),
Секретар установе: Делагић Ајша (дипломирани правник),
Шеф рачуноводства: Матовић Рада (економиста).

Наставни кадар:

Разредна настава:

 • Попадић Милунка (професор разредне наставе),
 • Драшковић Нада (професор разредне наставе),
 • Стефановић Жаклина (професор разредне наставе),
 • Попадић Тијана (професор разредне наставе).

Предметна настава:

 • Матовић Ивана (професор српског језика и књижевности),
 • Милинковић Ивка (замена одсутног наставника српског језика),
 • Тахировић Мерсида (професор енглеског језика и књижевности),
 • Рољевић Ана (професор енглеског језика и књижевности),
 • Коњокрад Никола (професор историје),
 • Жунић Александра (професор географије),
 • Бјелић Милица (професор биологије),
 • Чкоњевић Јелена (дипломирани машински инжењер/запослена као наставник математике),
 • Вучићевић Александар (професор хемије),
 • Гујаничић Стефан (професор физичког васпитања),
 • Селаковић Драгутин (професор физике),
 • Лојаничић Милка (професор ликовне културе),
 • Тошић Миланко (професор технике и информатике).

Ваннаставни кадар:

Демић Амела (дипломирани педагог),
Чоловић Бојана (мастер психолог),
Младеновић Весна (професор разредне наставе/библиотекар),
Топаловић Славенко (водоинсталатер/запослен као домар школе),
Костић Маринко (машинбравар/запослен као помоћни радник),
Виторовић Зоран (средња школа/запослен као помоћни радник),
Жунић Јадранка (средња школа/запослен као помоћни радник),
Жунић Момчило (основна школа/запослен као помоћни радник),
Поповић Славица (средња школа/запослена као кувар и помоћни радник).